Gemeente Rijssen-Holten vraagt ook de mening over windmolens

Klik hier om naar de poll te gaan van holten-poll.nl

Welkom op Poll site voor de inwoners van Rijssen-HoltenDe gemeente wil samen met haar inwoners nadenken over de mogelijkheid om windmolens in de gemeente te plaatsen. Om daarmee invulling te geven aan de opdracht, van het Rijk, om meer groene energie op te wekken. Als gemeente staan we helemaal aan het begin van dit proces, er is nog niets besloten en de gemeente is in een onderzoekende fase. In gesprek met inwoners wordt samen bepaald of, waar en hoe mogelijke windmolens geplaatst worden.

Op naar een energie- en klimaatneutraal Rijssen-Holten

De energietransitie lossen we samen op, als inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. In 2050 moet Rijssen-Holten energie- en klimaatneutraal zijn. Zo staat er in het nationale klimaatakkoord geschreven. Energieneutraal en klimaatneutraal betekent dat we evenveel energie op een groene manier opwekken als dat we verbruiken. Zo heeft ons verbruik geen negatief effect op het klimaat. Op dit moment komt bij het opwekken van onze energie CO2 vrij. Dit is niet goed voor het milieu: het veroorzaakt stijging van de zeespiegel, droogte, zware regenval en hittegolven. Dat heeft negatieve gevolgen voor onze samenleving, onze economie en ons land. Daarom willen wij van deze grijze stroom af.

Invulling van de gemeentelijke ambitie
We gebruiken dagelijks heel veel stroom. Om ervoor te zorgen dat Rijssen-Holten energie- en klimaatneutraal wordt, is het nodig om grootschalig duurzame energie op te wekken. De ambitie van de gemeente kan ingevuld worden door middel van een combinatie van wind- en zonne-energie. Daarvoor worden dan windmolens geplaatst en zonnevelden aangelegd. Op dit moment laten we onderzoek doen naar locaties in de gemeente waar windmolens kunnen staan. Dit onderzoek kijkt naar de technische en beleidsmatige mogelijkheden. De uitslag van dat technische onderzoek is niet bepalend. Wel wordt daaruit duidelijk waar windmolens sowieso niet kunnen komen te staan.

Wat vindt u?
Naast wat er technisch en beleidsmatig mogelijk is, horen wij graag wat u belangrijk vindt. Energieneutraal worden kunnen we namelijk als gemeente niet alleen. Dat doen we met elkaar, als inwoners, ondernemers

en instellingen. Daarom vragen wij u uw mening te geven via het Rijssen-Holten Panel. Uw mening telt! Wij gebruiken de uitkomsten om te kijken hoe wij u in het verdere proces kunnen betrekken.